Willem Hagg
fysio- en haptotherapie

Home

Op deze website van Willem Hagg vindt u informatie over de praktijk voor fysiotherapie, de praktijk voor haptotherapie en over de Stichting Wetenschappelijk Studiecentrum Haptonomie (SWSH)

In de fysiotherapie is het belangrijk dat, naast aandacht voor het behandelen van fysieke klachten, er oog is voor de mogelijke oorzaak van klachten. Ieder mens is een eenheid in reageren op alle bronnen van verstoring. Veel uit zich fysiek. Met name bij letsels is dat vanzelfsprekend. Klachten als gevolg van langdurige stress of overbelasting uiten zich ook lichamelijk maar zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Burn-out, angst en depressie gaan ook gepaard met lichamelijke klachten en vragen dus een ruimere blik dan alleen voor het fysieke.

Haptotherapie: een toepassingsvorm van de haptonomie.

Haptonomie is de wetenschap van het affectieve contact. Zij beschrijft de fenomenen die optreden bij contact tussen mensen en geeft inzicht in het belang van affectief contact om gevoelsmatig te ontwikkelen.

Haptotherapie kan van belang zijn bij mensen die vastlopen in het gevoel dat ze zich zelf niet kennen of de weg kwijt zijn in wat belangrijk is voor hun eigenstandigheid. Of worstelen met problemen uit het verleden door een problematische jeugd of opgelopen trauma's. Of te maken krijgen met angst, depressie, burn-out en hyperventilatie. Vragen over zingeving en betekenisverlening in het eigen leven komen ook veel voor. In veel gevallen is er een discrepantie tussen de druk die ervaren wordt, waaraan voldaan moet worden en het gevoel van stevigheid en/of vrijheid om eigen keuzes te maken.

De SWSH is opgericht in 2009 door Coos Stolper en Willem Hagg met als doel om studiebijeenkomsten te organiseren voor haptotherapeuten. Coos was fysiotherapeute en psychologe en had veel opleidingen gevolgd en voltooid bij Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie en zijn staf. De studiebijeenkomsten waren opgezet in samenspraak met Veldman en hebben plaats gevonden in 2009 en 2010. In 2010 overleden zowel Frans Veldman als Coos Stolper.

In de jaren daarna heeft Willem gestudeerd en zijn Nederlandse diploma GZ-Haptotherapeut behaald. De drijfveer om over te dragen wat de diepte en betekenis van affectief bevestigend contact is, is onverminderd gebleven. Het is nu tijd om bijscholing hierover te concretiseren.

Binnenkort zal daarover informatie naar buiten komen.


© Willem Hagg 2023