Willem Hagg

Behandeling

Therapie-opbouw: soms is er sprake van een opbouw in de zittingen waarbij begonnen wordt met de intake en de hulpvraag om vervolgens kennis te maken met de eigen vermogens tot voelen en contact maken. Die introductie maakt het mogelijk om te ervaren dat haptotherapie aansluit bij datgene wat in het dagelijkse leven onophoudelijk gebeurt maar niet altijd gewenst is aan overlevingspatronen. Eigen vermogens tot voelen en contact maken zijn niet altijd voldoende bekend om draagkracht aan te ontlenen. De lasten van het dagelijkse leven kunnen erg groot zijn. Niet ieder is opgegroeid in een omgeving met adequate stimulansen en het gevoel geliefd te zijn. De patronen die het mogelijk maken om te overleven als het leven moeite kost kunnen erg in de weg staan om vrijheid en ruimte voor het persoonlijke en eigene te beleven. Terwijl die zo nodig zijn om een eigen weg te vinden die ontwikkeling blijft bevorderen.

Na de introductie wordt aangesloten bij wat geraakt is door de eerste ervaringen. Dat kan verder onderzocht en geopend worden. Beveiliging door affectief contact en heel verbonden zijn heeft alle aandacht zodat veel dat moeilijk is gaandeweg toegankelijk kan worden. Affectief contact geeft de mogelijkheid om in onverborgenheid uit te wisselen en samen te zijn. Dan kan gestagneerde ontwikkeling weer in beweging komen. En eenzaamheid verminderen. En levenslust doen toenemen.

Regelmatig sla ik de introductie over omdat vanuit de hulpvraag mij duidelijk is waar de haptotherapie een begin kan vinden. Direct naar de onderliggende problematiek gaan is vaak mogelijk door veiligheid en warme betrokkenheid. 

Leerbehandelingen aan (studerende) collega’s behoren ook tot mijn interessegebied.

© Willem Hagg 2024