Willem Hagg

Wat is haptotherapie

Haptotherapie is een toepassingsvorm van de haptonomie en betreft therapie en begeleiding die gericht is op heling en ontwikkeling van de mens die door bepalende negatieve ervaringen of tekorten in affectieve bevestiging in de vroege jeugd onvoldoende eigenheid en authenticiteit heeft kunnen vestigen of ontwikkelen en mede daardoor worstelt met levensvragen, frustraties en de gevolgen van trauma’s.

Haptonomie is de wetenschap van het affectieve contact. Zij beschrijft de verschijnselen en wetmatigheden die optreden bij contactnames en geeft inzicht in het belang van bevestigend contact om gevoelsmatig te ontwikkelen. Affectief contact kan helpen om veiligheid en vertrouwen te ervaren en te vestigen in zichzelf om van daaruit tegemoet treden wat het leven vraagt en biedt.

In de haptotherapie zijn veiligheid en vertrouwen belangrijk. Als onzekerheid, angst, alleen-zijn, ongrijpbare pijn, depressie en spanning het leven gaan bepalen dan is het wezenlijk om te ontdekken dat het gevangen zitten in de reactiepatronen die gebaseerd zijn op waakzaamheid en wantrouwen door diep gevoelde ervaringen niet de enige vorm van (over)leven is. Er dan alleen voor staan kan een diep gevoel van eenzaamheid geven, waarbij bevestigend contact de mogelijkheid geeft om te ervaren dat de ander nodig is om rust en verbondenheid te kunnen voelen. Contact kunnen maken met en vanuit je eigen lichamelijkheid en met en vanuit je eigen innerlijke voelen geeft ruimte voor het ontwikkelen van meer eigenheid, draagkracht en open staan voor bevestiging. Die bevestiging is nodig om te mogen en durven ervaren dat je er mag zijn, dat je eigenwaarde hebt, dat je de moeite waard bent en dat het mogelijk is om vertrouwen in jezelf te krijgen, ook al heb je vaak het tegendeel moeten ervaren. Het affectieve bevestigende contact is een contactname zonder voorwaarden. Het is het wezen van het haptotherapeutische contact.

Contact:
Willem Hagg,
GZ-Haptotherapeut,
Kozakkenlaan 21,
7231 DK Warnsveld
T: 0575-431632
M: 06-48372268
E: contact@willemhagg.nl

Praktijkgegevens:
Haptonomie Warnsveld B.V.
KvK nummer: 08047057
IBAN NL72ABNA0977385523
AGB-code praktijk 90060147
AGB-code Willem Hagg 90100546
Lid van de Vereniging van Haptotherapeuten met registratienummer 701A


Indicaties voor haptotherapie

 • Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of geen rust in jezelf te vinden. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
 • Moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel); afkeer van jezelf voelen.
 • Problemen met intimiteit en nabijheid.
 • Relationele problemen.
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting en burn out.
 • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.
 • Eetstoornissen
 • Gevolgen van onveilige hechting en van trauma’s.

© Willem Hagg 2024